Omtrent ons


AlbertonGemeente Kerk 2001Die begin (2001 – 2003)

Albertongemeente het as ‘n selgroep met 8 mense gedurende Oktober 2001 in ons huis (Past. Edgar Phillips) begin. Aanvanklik was ons eers deel van Centurion Christian Church (soos op die foto linker boonste hoek gesien kan word) en het ek in Engels bedien, alhoewel 70% van die gemeentelede Afrikaans was. Teen middel 2003 was die huis se sitkamer te klein en moes daar na ‘n groter plek gesoek word.  “Maak die beste, waar jy is, met dit wat jy het” was en is steeds een van ons uitkyke op die lewe en daarom is besluit om ‘n Judea tent op die onderste deel van die erf op te slaan. Hierdie tent kan op linkerkant gesien word as jy uit Swartkoppiesweg op die Ringpad-Wes draai. Voor die nuwe Ringpad gebou is, was parkering ‘n probleem, maar nadat Findhornstraat ‘n Cul-de-Sac geword het, is daar genoeg parkeerplek binne en buite.


2003 – 2008

AlbertonGemeente Tent 2003Gedurende Junie/Julie van 2003 is die tent opgeslaan en kon daar nou 80 – 100 mense ‘n diens bywoon. Die gemeente het stadig deur middel van “word of mouth” gegroei en mense het van sover as Boksburg, Kempton Park, Orange Grove, Midrand en selfs Pretoria gekom. Die fokus in die beginjare was Goddelike genesing en -voorsiening. Die gemeente het aanhou groei en in 2006 is daar besluit om nog ‘n gemeente in een van die pastoorspare se huis in Boksburg te begin. Hierdie gemeente het ook vinnig gegroei en het na ‘n sportsaal binne ‘n jaar-en-‘n-half geskuif.

Nadat daar van Centurion Christian Church weggebreek is, het die gemeente nie ‘n naam gehad nie en is daar sommer na die “Tentkerk” verwys wanneer navraag gedoen is. Die “Tentkerk” naam is vir jare gebruik en stelselmatig is daar van Engels na Afrikaans oorgeslaan. In 2010 is daar besluit om ‘n gebou op te rig, omdat daar vanweë inbrake en vloedskade groot verliese gely is.


Toekomsplanne2010 – 2015

Aan die einde van 2010 is ‘n argitek genader om planne vir die gebou te teken. Die gebou moes eenvoudig, maar tog stylvol wees, sodat dit by die huis wat op dieselfde perseel staan aanpas. Die wêreldwye resessie, wat Suid-Afrika ook geraak het, het gemaak dat die bouplanne vir eers eenkant geskuif en die fokus na ander areas van bediening verskuif is. Aanvanklik was dit as ‘n terugslag ervaar, maar wanneer ons nou terugkyk, kan die positiewe wat daaruit gevloei het raakgesien word.


2012 – 

PTC GautengDaar is met ‘n satellietkampus van Perspektief Opleidingskollege (PTC) begin sodat diegene wat ervaar hulle deur God tot bediening, berading of hulpverlening geroep is, op ‘n voltyds of deeltydse basis hulself kan bekwaam. Die satellietkampus groei jaarliks deur studente wat uit alle dele van Suid-Afrika aanlyn inskryf. Die gevolge hiervan is dat Albertongemeente (d.m.v. PTC) ‘n wyer invloed as net Alberton het. Meeste studente is nie lidmate nie, want die opleidingskollege funksioneer onafhanklik van die kerk en gemeentesake.


Hoe ons dinge doen

Ek (Edgar Phillips) het nog altyd geglo dat Christenskap relevant en prakties moet wees. Dit wil sê ‘n preek oor genade, liefde of voorsiening was en is nie vir my goed genoeg nie. Ek wil die hoe, wat, wanneer en waarom van sulke onderwerpe weet en verstaan om dit dan te kan uitleef. Die Bybel moet sin maak, sodat die waarhede daarin prakties uitgevoer kan word om sodoende ‘n verskil in ander se lewens te maak.

As jy ‘n diens bywoon sal jy sien dat ek onderwerpe uitmekaar trek en dan weer aanmekaar sit. Soos ‘n seuntjie wat sy nuwe speelding uitmekaar wil haal om die werkende dele te bekyk, te verstaan en daarna weer aanmekaar sit om verder te speel.

Rusty en Ruzelle


Wat een van ons lidmate na ‘n maand se bywoning gesê het

My eerste gevoel was dat dit anders is as by ander kerke – dis meer relevant en prakties. Ek het ook gevind dat ek kan met meer gemak wat ek geleer het aan ander oordra. Dit voel of ek elke week iets nuut leer en nie aanhoudend dieselfde dinge/preke oor-en-oor hoor nie. Dit het my ‘n maand geneem, voordat ek gemaklik en deel van Albertongemeente gevoel het. Wat my egter die meeste geraak het, is dat ek net myself kan wees en sodoende geestelik kan groei en my eie unieke verhouding met God vind.


Ons uitkyk

Ons het ‘n “verandering en groei” uitkyk. Of dit verhoudings, of genade, of geduld, of gawes of dienswerk is, die mate waarin enige persoon al geestelik-emosioneel gegroei het, is die mate waarin hy in hierdie areas effektief kan funksioneer. In die kerk se beginjare was die fokus genesing (ligaamlike genesing ) maar die afgelope paar jaar het die fokus na geestelik-emosionele albertongemeente Groeigenesing en groei verskuif. Daar is al intensiewe navorsing en studies hieroor gedoen en die bewyse het getoon dat hoe meer ‘n persoon geestelik-emosioneel volwasse is, hoe…

 • minder verhoudingsprobleme hy het,
 • minder fisiese en psigologiese probleme hy het,
 • beter kan hy die algemene frustrasies en stres van die lewe kan hanteer,
 • beter huwelike hy het,
 • hoër leierskapposisie hy beklee, en
 • meer suksesvol hy in die lewe is.

Die wegspringplek

AlbertonGemeente WegspringblokkeDie week se wegspringplek is ‘n Sondagoggenddiens. Tydens hierdie geleentheid doen ons ‘n verskeidenheid aktiwiteite:

 • Die Here word geloof en geprys deur aanbiddingliedere te sing (±20min),
 • Persoonlike ervaringe en geestelike boodskappe word gedeel (±10min),
 • Boodskap deur ‘n geestelike leier gebring (±45min),
 • Geleentheid vir vrae en antwoorde word gebied (±15min),
 • Koffie en tee word na die oggenddiens bedien en onderling gekuier.

Indien jy meer wil weet, voltooi asb. die onderstaande vorm.

[pdb_signup]