Ons beginsels en waardes


guidanceWaarom beginsels en waardes?

 • Beginsels vorm die kompas waarvolgens mense hul persoonlike lewens uitleef.
 • Beginsels word nie deur eksterne faktore beïnvloed nie. Wanneer ‘n persoon beginselvas is, sal sy optrede onder alle omstandighede dieselfde wees.
 • Waardes is soos beginsels, maar met die verskil dat dit meer veranderlik is.
 • Dit kan verander met die verskillende lewensfases van jou lewe soos enkellopend, getroud, familie, middeljare en aftrede.
 • Beginsels is soos ‘n kompas waarmee rigting op die lewenspad gehou word.
 • Waardes is op watter wyse (hoe) jy die lewenspad loop.

Ons beginsels:

 1. Gee eerste aan God
 2. Wat jy saai sal jy maai
 3. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê
 4. Harde werk word beloon
 5. Leef wat jy preek (practice what you preach)
 6. Maak die beste met dit wat jy het
 7. Wees dankbaar en gee God die eer

Ons Waardes:

 1. Lewenswysheid: ‘n soeke na praktiese kennis t.o.v die lewe,
 2. Familieband: ‘n plek van warmte en veiligheid,
 3. Liefdevol: empatie en aanvaarding,
 4. Persoonlike Ontwikkeling: groei in alle fasette van menswees,
 5. Nederigheid: erken eie sterktes met ‘n gesindheid van “ek het ander nodig”,
 6. Kommunikasie: balans tussen praat en luister na mekaar, sodat daar begrip kan wees,
 7. Vergewingsgesind: vergewe, want ek word ook vergewe.