Wat ons glo


gloOns glo in God:

 • Ons glo in die God wat hemel en aarde geskape het. Gen 1:1, Deut 4:39, Jes 45:18, Hand 4:24
 • Ons glo dat hierdie God wat ons dien, barmhartig, genadig, lankmoedig en vol liefde is. Eksodus 34:6-, Ps 103:8, Ps 145:8,
 • Ons glo dat hierdie een God, homself aan die mens bekendmaak as Vader, Seun en Heilige Gees. Matt 28:19, Gal 4:6

Ons glo in God die Vader:

 • Ons glo in God die Vader van die Here Jesus Christus. 2 Kor 1:3, Ef 1:3, Ef 3:14
 • Ons glo dat God die Vader elke mens met Hom wil versoen. 2 Kor 5:20
 • Ons glo dat wanneer enige persoon met God die vader versoen is, hy/sy toegang tot God se troon vir hulp het. Heb 4:16

Ons glo in Jesus Christus:

 • Ons glo dat Jesus Christus die Seun van God is, gekruisig is en op die derde weer opgestaan het, opgevaar en aan die regterhand van God die Vader sit. Hand 8:37, 1 Kor 1:9, Heb 4:14
 • Ons glo dat Hy gekom het om ons met God die Vader te versoen, sodat elke mens dieselfde verhouding as Hy met die Vader mag beleef. Rom 5:10, 2 Kor 5:18, Kol 1:19-20
 • Ons glo dat Sy lewe, leringe en missie ‘n lewenspatroon vir elke kind van God moet wees om na te volg. Joh 8:12, Joh 14:6

Ons glo in die Heilige Gees:

 • Ons glo dat elke persoon wat wat belei dat Jesus Christus die Seun van God is, deur die Heilige Gees beseël word as kind van God. Rom 10:9-10, Ef 1:13, Ef 4:30.
 • Ons glo die Heilige Gees is ook die Gees van waarheid en krag, gegee vir elke kind van God. Joh 14:17, Joh 15:26, Joh 16:13, Hand 1:8.
 • Ons glo dat die Gees van God vorm die karakter, gesindheid en lewe van Christus in elke kind van God. Rom 8:26-29, 2 Kor 3:18, Kol 3:10.

Ons glo in die Kerk:

 • Ons glo dat die kerk deur Jesus Christus ingestel is. Matt 16:18, Ef 1:22, Kol 1:18
 • Ons glo dat dit is God se plan vir sy kinders om op ‘n gereelde basis bymekaar te kom vir ondersteuning, lering, motivering en interaksie. Hand 11:26, 1 Kor 14:26, Heb 10:25.
 • Ons glo dat die kerk ‘n opdrag van God het om Sy se plan van liefde, genade en rekonsiliasie aan ander te oor te dra. Matt 28:19, Hand 13:47, 2 Kor 5:20, Hand 1:8.

Ons glo in die Bybel:

 • Ons glo dat die Bybel die woord van God is, gegee deur Goddelike inspirasie tot onderrig in waarheid en ‘n regte lewenswyse. 2Tim 3:16
 • Ons glo dat die Bybel slegs verstaan kan word wanneer Hy die mens se verstand aanraak en open. Luk 24:45
 • Ons glo dat die Woord van God lewend en kragtig is en die vermoë het om te skep en verandering in die mens se uitkyk, houding en gedagtes kan bring. Heb 4:12, 1 Tess 2:13, Heb 11:3

Ons glo in vergifnis van sonde: